BLOG

Strona domimal w nowej wersji

Domimal to firma zwi?zana z ubezpieczeniami, turystyk? oraz komputerami. Nowa wersja strony zosta?a przygotowana tak aby w przejrzysty sposób przedstawi? bogat? ofert? us?ug. Szablon jest utrzymany w klimacie Windows 8 i pochodzi ze zbiorów themify.me. W pe?ni zoptymalizowany pod urz?dzenia mobilne. Za zarz?dzanie tre?ciami odpowiada CMS Word Press. Administracja zosta?a rozbudowana o wiele dodatkowych wtyczek […]

WIĘCEJ