BLOG

Wersja mobilna tuanclub

Dobieg?y ko?ca prace zwi?zane z przygotowaniem wersji mobilnej serwisu tuanclub.pl. Obecnie dla urz?dze? mobilnych uruchamia si? specjalnie dedykowany szablon zaimplementowany w CMS Joomla Check This Out. Stylistycznie i funkcjonalnie serwis mobilny przypomina aplikacje z Androida dzi?ki temu interfejs jest intuicyjny i ?atwo w nim si? porusza?. Przyk?adem mo?e by? menu które ?udz?co przypomina Navigation Drawer, […]

WIĘCEJ